Nasi Eksperci

Rodziny zastępcze kraków
pomoc społeczna kraków
Rodziny zastępcze kraków
Rodzina, szkolenia, coaching. Pomoc społeczna Kraków.
Rodziny zastępcze kraków
pomoc społeczna kraków
Rodzina, szkolenia, coaching. Pomoc społeczna Kraków.
Rodzina, szkolenia, coaching. Pomoc społeczna Kraków.
Rodzina, szkolenia, coaching. Pomoc społeczna Kraków.
Rodzina, szkolenia, coaching. Pomoc społeczna Kraków.
Rodzina, szkolenia, coaching. Pomoc społeczna Kraków.

Nie lubimy stać w miejscu

Stale się rozwijamy i chcemy pokazywać innym, że też mogą i dlaczego to takie ważne. Dlatego współpracujemy z ekspertami i firmami, z którymi wspólnie przeprowadzimy Cię przez zmiany w życiu prywatnym i w biznesie

Zerknij poniżej i przekonaj się co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić

To Ci się przyda

NASI EKSPERCI

Sylwia Leniartek

Absolwentka Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała przez blisko 10 lat w AmRest Coffee na stanowiskach menadżerskich i asystentki kierownika. Zarządzała zespołem około 25 osób. Prowadziła procesy rekrutacyjne jak również szkoliła pracowników ze sprzedaży i obsługi Klienta. Aktualnie od 2021 roku pracuje w firmie doradczo-szkoleniowej i swoje doświadczenie zawodowe łączy również z pracą zarówno w koordynowaniu projektów rozwojowych z pracą na Sali szkoleniowej. Prowadzi warsztaty m.in. ze sprzedaży, obsługi klienta, komunikacji, feedbacku czy też rekrutacji.
Ciągle rozwija swoje kompetencje trenerskie, ukończyła kurs Trenera Biznesu Grupy SET w marcu 2023 roku co daje uprawnienia potwierdzone Certyfikatem.
Jest Certyfikowanym konsultantem The Bridge Personality – międzynarodowego narzędzia diagnozy predyspozycji, dający precyzyjne informacje dotyczące 34 cech i 8 kluczowych kompetencji biznesowych. Prowadzi indywidualne sesje informacji zwrotnej z uczestnikami diagnozy. Uwielbia poznawanie nowych ludzi i inspirowanie ich do działania. Podczas swoich szkoleń pracuje z uczestnikami na ich realnych przykładach, angażując ich do kreatywnego myślenia i dzielenia się własnym doświadczeniem, dzięki czemu wypracowane działania są gotowe do wdrożenia w życie od razu po zakończeniu spotkań. Szkolenia są bogate w ćwiczenia aktywizujące jak również w istotną wiedzę merytoryczną.

Beata Nowakowska

doradca zawodowy, coach kariery, trener rozwoju osobistego

Ukończyła podyplomowe „Międzynarodowe studia coachingowe” w Szkole Wyższej im. Bogdana Jasińskiego w Krakowie i od tego momentu wierzy w słowa, które wypowiedział Napoleon Hill „Jesteś w stanie osiągnąć wszystko, jeśli tylko uwierzysz, że jesteś w stanie to zrobić!” . Wszystko co potrzebujemy do zmiany, mamy w sobie i ta cudowna prawda, tak prosta i tak prawdziwa, sprawdziła się w jej życiu osobistym. Zmiana blokujących przekonań, może być początkiem  wyjścia z impasu, odnalezienia swojej wewnętrznej MOCY  i  skutecznego pokonania trudności w dążeniu do celu.
Od pięciu lat pomaga młodzieży podejmować trafne decyzje związane z wyborem ścieżki  edukacyjno – zawodowej. W  swojej pracy z osobami dorosłymi opiera się na założeniach coachingu i pomaga klientom dokonać zmian w swoim życiu osobistym i zawodowym. Wyznaje zasadę, że możliwe jest osiągnięcie szczęścia  oraz znalezienie sensu życia, gdy opieramy się na własnych zasobach. Pomaga zmieniać życie osobom, które bardzo tego pragną,  ale nie wiedzą jak tego dokonać.
Pracując w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej rozwinęła swoją kreatywność tworząc projekty dla młodzieży. Ostatnio zrealizowała autorski projekt adresowany  do młodzieży szkół średnich , który nosił tytuł  „Startuj po marzenia, stwórz swój start-up”.
Pracuje także jako doradca zawodowy w jednym z krakowskich liceów.
Proponowane szkolenia dla młodzieży z zakresu doradztwa zawodowego i coachingu kariery:
Dla młodzieży i studentów
– Co zrobić, aby znaleźć pracę?  Moje pierwsze CV.
– Autoprezentacja, czyli jak przygotować się do rozmowy o pracę.
– Poczucie własnej wartości w kontekście kariery zawodowej.
Dla kobiet
OBUDŹ W SOBIE KOBIECĄ MOC – budowanie pewności siebie poprzez odkrywanie swoich mocnych stron.
PO CO NAM ZMIANA W ŻYCIU? – trening elastyczności i przygotowanie do zmiany pracy
ARTCOACHING – odblokowywanie swoich kreatywnych obszarów poprzez taniec, rysunek i formy twórcze.

Małgorzata Kłysz

Od 11 lat trener z doświadczeniem szkoleniowym, wieloletni praktyk w dziecinie konsultacji dzieci, młodzieży i ich rodziców, – socjoterapeuta – profilaktyk w prowadzeniu warsztatów profilaktycznych w szkołach oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych 
Trener umiejętności psychospołecznych dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym
Trener z zakresu socjoterapii ,wieloletnie doświadczenie w pracy ze sprawcami i ofiarami przemocy, prowadzenie warsztatów korelacyjno -edukacyjnych, grup wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych , DDA, osób doświadczających przemocy i sprawcami przemocy
Praca z dzieckiem krzywdzonych,(zaniedbanie, przemoc, wykorzystywanie seksualne, podejmowanie działań zaradczych – procedura zabezpieczania małoletnich z chwilą bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia przy współpracy ze służbami interwencyjno-pomocowym)
Praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi,(min. depresje, lęki, nerwice, zaburzania afektywne, dysocjacyjne , zaburzenia opozycyjno-buntownicze, psychozy, schizofrenia, zachowania suicydalne dzieci i młodzieży
Prowadzenie:
– spotkań indywidualnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
– terapii grupowej- grupa socjoterapeutyczna dzieci i młodzieży, grupy wsparcia dla rodziców dzieci z ADHD, ADD, GAT, FAS, FASD ,z osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Szkoła dla rodziców, pomoc w komunikacji Z DZIECKIEM
Zapraszam na spotkania indywidualne pedagogiczno-terapeutyczne dla dzieci, młodzieży, dorosłych ( w tym seniorów oraz osoby niepełnosprawne) oraz grupy wsparcia.

 

Agnieszka Zaborowska – Kozieł 

pedagog społeczno – opiekuńczy, magister resocjalizacji
i interwencji kryzysowej. Ukończyła studia podyplomowe z biegłego sądowego w sprawach rodzin dysfunkcyjnych i dziecka krzywdzonego, a także prawo karne wykonawcze. Związana z Towarzystwem Nasz Dom od 2016 roku jako Starszy Wychowawca w Domu dla Dzieci, gdzie pracuje z młodzieżą według koncepcji Indywidualnych Planów Pracy z dzieckiem i rodziną oraz cyklicznie prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne. Certyfikowany trener programu PRIDE dla kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne. W swoich relacjach wykorzystuje zasady Porozumienia bez przemocy. Trener i behawiorysta psów w Dog Energy. W swojej pracy nastawiona jest na kontakt z drugim człowiekiem, zrozumienie jego potrzeb i wsparcie
w ich realizowaniu.

Maria Grodzińska

Zarządzanie, doradztwo biznesowe i zawodowe. Wykształcenie Magister ASP Kraków. Zdobyła doświadczenie biznesowe w obszarach zarządzania przedsiębiorstwem, doradztwa biznesowego i zawodowego. Zrealizowała 200 h analiz przedsiębiorstwa w tym Grupa Step, Ochrona Pracy Sp. z o.o.. Pozyskiwała, rozliczała i zarządzała projektami dofinansowanymi ze środków europejskich (MRPO, RPO WM, programy operacyjne), dotyczącymi dostępu do innowacyjnych technologii, środków inwestycyjnych, opracowań naukowych dla potrzeb działalności komercyjnej. Miała możliwość zdobycia szerokiej wiedzy o uwarunkowaniach i potrzebach zarówno odbiorców biznesowych jak i możliwości współpracy ze środowiskiem naukowym. Była szefem regionalnego ośrodka Wydawnictwa „Murator”, Dyrektorem Regionalnym ROHDE Fabryka Mebli Biurowych Sp. z o.o., Dyrektor Pionu Rozwoju i Strategii w PM Consulting. W ramach pracy w MARR ponad 1 500 godzin doradztwa jako główny doradca biznesowy, w zakresie przedsiębiorczości dla sektora MŚP, ponad 2000 godzin szkoleń z zakresu kompetencji, biznesu. Certyfikowany konsultant The Bridge Personality, Spec. ds. Zarządzania i Organizacji Sprzedaży, Specjalista ds. Opracowywania Projektów i Pozyskiwania Funduszy Europejskich (certyfikat MEN nr 200/2003), Menadżer Projektów EFS (nr zaśw. 116/05/10 EFS- QS Zurich), Spec. ds. System Zarz. Jakością ISO 9000:2000